Jak ovlivňuje pandemie koronaviru cenu nájmů v Praze?

Na trhu s nemovitostmi v Praze, konkrétně v nabídce nájmů, nastala zajímavá situace. Situace ovlivněná pandemií viru Covid – 19, neboli koronavirem. Díky masivnímu odlivu turistů z metropole i celé republiky, a tím úplnému zastavení byznysu Airbnb, se v nabídce nájmů v Praze objevilo skokově o několik set bytů navíc.

Situce naprosto pochopitelná. Stejně tak je ale pochopitelné, že díky velké nabídce nájemních bytů vznikla velká konkurence a převis nabídky nad poptávkou. A to samozřejmě vede ke značnému snížení cen nájmu. Je to však pro lidi hledající nájem opravdu výhodou?

Podívejme se na trochu podrobněji. Majitel bytů, které pronajímá formou Airbnb má v tuto chvíli nevyužité byty. Ty jsou spojené s určitými náklady. Mimo poplatků za běžný provoz i třeba splátka hypotéky. Je samozřejmé, že majitel takových bytů chce co nejvíce zmenšit případné ztráty, a tak se rozhodne nabídnout byt do “dlouhodobého” pronájmu. Ovšem v byznyse hodlá pokračovat, až pandemie přejde, rozplynou se obavy a turisté opět začnou najíždět do Prahy. “Dlouhodobost” nájmu tedy tento majitel chápe v rámci měsíců – 3, 6, případně 12 měsíců.

A v tom je právě ta největší svízel. Dnešní zájemce o nájem má sice možnost nastěhovat se do exkluzivního nájmu v centru Prahy za cenu nájmu na okrajovém sídlišti, ale… Co bude dělat za 6 měsíců? S největší pravděpodobností se bude muset opět stěhovat, protože tou dobou majitel nebude chtít dále pronajímat dlouhodobě, ale opět formou Airbnb. Jednoduše tedy smlouvu neprodlouží. 

Můžeme si říct – vždyť co, půjde jinam, do jiného nájmu. Ano. Logicky. Ale když pomine nutné stěhování po půl roce nebo po roce, což asi nikomu není příjemné, zamysleme se nad situací na trhu v té době.

Nájmů bude na trhu s nemovitostmi extrémně málo. Po přílivu turistů rozjedou opět naplno svůj byznys všichni majitelé bytů na Airbnb, navíc ti majitelé, kteří v době koronaviru zoufale nemohli pronajmout za tržní ceny nájemného, své byty raději rozprodali. Výsledkem bude nedostačující nabídka oproti obrovské poptávce, a tím pádem samozřejmě mnohem vyšší ceny, než byly před pandemií koronaviru.

Je tedy výhodné brát si krátkodobý a poměrně nízký nájem na exkluzivní adrese? Je výhodné tlačit svého pronajímatele do nízkého nájmu, nebo je výhodnější sjednat si nájem na delší dobu s jistotou a rozumnou cenu, na kterou jsme všichni zvyklí?